Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Gradonačelnik Grada Krapine raspisuje javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na području Grada Krapine u vlasništvu Grada Krapine, pod oznakom:

- kat.čest.br. 3174/1 ul. Petra Krešimira VI, Krapina, dvorište površine 48 m², upisana u zk.ul.br. 2162, k.o. Krapina-grad, u naravi travnata površina u blagom padu.

Detalje natječaja možete vidjeti ovdje.

U Krapini, 17.07.2018.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1