Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Gradonačelnik Grada Krapine raspisuje javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na području Grada Krapine u vlasništvu Grada Krapine, pod oznakom:

- kat.čest.br. 3174/1 ul. Petra Krešimira VI, Krapina, dvorište površine 48 m², upisana u zk.ul.br. 2162, k.o. Krapina-grad, u naravi travnata površina u blagom padu.

Detalje natječaja možete vidjeti ovdje.

U Krapini, 17.07.2018.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1