Temeljem članka 15. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama Grada Krapine (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 2/98., “Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 5/10.), Gradsko vijeće Grada Krapine raspisalo je Natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Krapine.

Tekst natječaja možete vidjeti ovdje.

Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju nekretnina će dana 18. listopada 2018. godine s početkom u 16.30 sati u prostorima Grada Krapine otvoriti pristigle prijave na "Javni natječaj" za prodaju stanova u vlasništvu Grada Krapine, na adresi Zagrebačka cesta 26 A i 26 B, a sve sukladno objavljenom natječaju na službenim stranicama Grada Krapine.