Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine (dogradnja) javne i društvene namjene, predškolska ustanova - dogradnja vrtičkih jedinica dječjeg vrtića "Gustav Krklec", 2. skupine, na katastarskoj čestici 1647 k.o. Krapina-grad Krapina, Magistratska 1111.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.10.2018 u 09:00 sati. na lokaciji – Grad Krapina, Krapina, Magistratska 30, soba 14.

Poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1