Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na temelju članka 19., vezano uz članak 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine raspisala je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za računovodstveno knjigovodstvene poslove i poslove riznice.

Oglas je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 20.2.2019. godine, a pisane prijave na Oglas s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo-NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave Oglasa pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Oglas za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

Odluka o poništenju Oglasa

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1