Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine“ br. 153/13, 65/17 i 114/18) te Zaključka Gradonačelnika Grada Krapine Klasa: 350-01/18-01/0007, Urbroj:2140/01-04-0401-19-26 od 20.03.2019. godine o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uredenja turističko-rekreacijskog predjela Šemničke toplice, objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističko-rekreacijskog predjela Šemničke toplice.

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 04. travnja 2019. do 03. svibnja 2019. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog UPU-a Semničke toplice bit će izložen na javni uvid u prostorijama Upravnog odjela Grada Krapine, Magistratska 30, svakim danom osim subote i nedjelje od 08,00-14,00 sati.

Uvid u Prijedlog UPU-a Semniéke toplice u vrijeme trajanja javnog uvida moguće je i na službenoj web stranici Grada Krapine (www.krapina.hr).

Javno izlaganje o Prijedlog UPU-a Semničke toplice sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 15. travnja 2019. (ponedjeljak) u 13,00 sati u prostoriji Gradske vijećnice Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog UPU-a Semničke toplice mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno do 03. svibnja 2019. godine.

Detalje možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1