Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.04.2019. (ponedjeljak) u 09:00 sati, na lokaciji – Krapina, Magistratska 30, soba 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.