Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Temeljem Zakona o koncesijama (Narodne novine br. 69/17) Grad Krapina je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavio obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krapine.

Rok za dostavu ponuda je 13. lipnja 2019. do 9:00 sati kada će se održati i javno otvaranje ponuda na kojem mogu sudjelovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i stručno povjerenstvo za koncesiju.

Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1