Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18) gradonačelnik Grada Krapine raspisao je Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove Grada Krapine.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 69/2019 od 19.7.2019. godine, a pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove- NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

ODLUKU o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove Grada Krapine, KLASA:112-01/19-01/0015, URBROJ:2140/01-01-0101-19-1 od 17.07.2019. možete pogledati ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1