Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

AUTO CENTAR STOP d.o.o., HR-49000 Krapina, Ulica hrvatskih branitelja 4
- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja - izmjene i dopune građevinske dozvole za:
- rekonstrukciju građevine (nadogradnja) stambeno poslovne namjene-  nadogradnja i uređenje 10 novih stanova, 2 skupine - na postojećoj građevnoj čestici kat.čest.br. 1225/1 k.o. Krapina-grad (Krapina, Ulica  hrvatskih branitelja 4).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.08.2019. (ponedjeljak) u 09:00 sati, na lokaciji – KRAPINA, Magistratska 30, soba 14/II kat.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Prilog: Javni poziv za uvid u spis predmeta

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1