Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

     Sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva ("Službeni glasnik Grada Krapine" 2/16), Grad Krapina raspisuje Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama. Rok za dostavu prijava je 27. studeni 2019. godine, a sve upute i obrasce možete preuzeti ovdje:

Zaključak o utvrđivanju posebnog popisa nekretnina koji se mogu dodijeliti na korištenje organizacijima civilnog društva

Zaključak o raspisivanju i objavi javnog natječaja

Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama

Upute za prijavitelje

Obrazac prijave na javni natječaj pdf word

Izjava o podmirenim dugovima pdf word

Izjava o partnerstvu pdf word

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja pdf word

Izjava o nekažnjavanju pdf word

Izjava o nedostavljenim podacima pdf word

 Prijedlog liste prvenstva

Konačna lista prvenstva

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1