Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice postojeće zgrade:
- mješovite namjene (stambeno poslovna - višestambena zgrada), 2.b skupine - na katastarskoj čestici kat.čest.br.3434/2 k.o. Krapina-grad (Krapina, Antuna Mihanovića 4).
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.12.2019. (ponedjeljak) u 10:00 sati, na lokaciji – Krapina, Magistratska 30, soba 14/II kat.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1