Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Temeljem članka 15. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama Grada Krapine (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 2/98., “Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 5/10.), Grad Krapina raspisao je Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Krapine.
Predmet prodaje je nekretnina u vlasništvu Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, pod oznakom:
- kat.čest.br. 4610/1, površine 4471 m2, upisana u z.k.ul. 2162 k.o. Krapina-grad
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu, na službenoj internetskoj stranici Grada Krapine, te na oglasnoj ploči Grada Krapine. Nepotpune i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.
Javno otvaranje ponuda provest će nadležno Povjerenstvo u prostorijama Grada Krapine, Magistratska 30, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda o čemu se stavlja obavijest na web stranici i oglasnoj ploči Grada Krapine.
Javni natječaj možete vidjeti ovdje.

Natječaj je objavljen u Zagorskom listu 26. svibnja 2020. godine.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1