Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

     Predmet prodaje je stan u vlasništvu Grada Krapine, Zagrebačka cesta 26A i 26B, kat.čest.br. 3414/2 zgrade i dvorište ukupne površine 2596 m2 z.k. ul. 1950, etažno vlasništvo s određenim omjerima, k.o. Krapina-grad, R.br. 54. suvlasnički dio 7/1000, etažno vlasništvo (E-54) jednosobni stan u potkrovlju, oznake 15, površine 36,50 m2 i pripadajuće spremište br. 35.
     Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu, službenoj stranici Grada Krapine te na oglasnoj ploči Grada Krapine. Nepotpune i nepravovremene ponude neće biti razmatrane. Javno otvaranje ponuda provest će nadležno Povjerenstvo u prostorijama Grada Krapine, Magistratska 30, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda o čemu se stavlja obavijest na web stranici i oglasnoj ploči Grada Krapine. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji.
     Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom preporučeno u zatvorenim omotnicama uz naznaku “NE OTVARAJ, natječaj za kupoprodaju nekretnina - stan, na adresu: GRAD KRAPINA, Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina, Magistratska 30, 49 000 Krapina.
     Informacije o natječaju mogu se dobiti u uredovno radno vrijeme (od 7:00-15:00 sati) na broj telefona Upravnog odjela Grada Krapine: 049/301-210.

Tekst natječaja možete vidjeti ovdje. Natječaj je objavljen u Zagorskom listu dana 27. listopada 2020. g.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1