Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

     Na temelju članka 36. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09 i 3/13 i 1/20) i Plana lokacija za postavu reklamnih panoa na stupovima javne rasvjete na području Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ 07/12) Gradonačelnik Grada Krapine raspisuje Natječaj za podnošenje ponuda u svrhu korištenja stupova javne rasvjete za postavu reklamnih panoa na području Grada Krapine. Rok za dostavu ponuda je 3. ožujka 2021 .godine (srijeda) do 14,00 sati bez obzira na način dostave.


     Tekst natječaja možete vidjeti ovdje, a obrazac ponude možete preuzeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1