Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

      Grad Krapina obavještava sve nositelje stvamih prava na nekretninama koje graniče sa
slijedećim nekretninama upisanim kod Općinskog suda u Zlataru, Stalnoj službi u Krapini: katastarska čestica broj: 5135/l k.o. Krapina-grad. o započinjanju postupka evidentiranja slijedeće ceste: Zagrebačka cesta. Geodetsko snimanje izvedenog stanja predmetne dionice predviđeno je za 15. i 16. ožujka 2021. godine (ponedjeljak i utorak) u vremenu od 8.00 do 16.00 sati. Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, nasipi, usjeci, javna rasvjeta, odvodni cestovni jarci, bankine i svi ostali dijelovi koji čine prometnicu sukladno Zakonu te granice katastarskih čestica uz prometnicu. Tekst javnog poziva možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1