Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

     Na temelju Zaključka Gradonačelnika o prodaji vatrenog oružja u vlasništvu Grada Krapine, KLASA 947-03/20-01/0015, URBROJ: 2140/01-04-0401-21-31, od 29. lipnja 2021., Grad Krapina dana 6. srpnja 2021. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VATRENOG ORUŽJA
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Zagorja, na službenoj internetskoj stranici Grada Krapine, te na oglasnoj ploči Grada Krapine. Nepotpune i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

     Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:
Javni natječaj za prodaju vatrenog oružja

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1