Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

     Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta ENS DEVELOPMENT d.o.o., HR-10000 Zagreb, Jurkovićeva 16 u postupku izdavanja lokacijske dozvole za – građenje građevine poslovne namjene (trgovački i logistički centri), 2.b skupine Trgovački centar Krapina na novoformiranoj građevnoj čestici nova kat.čest.br. 1024 k.o. Krapina Jug, formirana od kat.čest.br. 1024, 1025, 1026 i dijela kat.čest.br. 1022,1023, 1027, 1028, 1029, 1030,1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040 i 3019 sve k.o. Krapina Jug (Grad Krapina, poduzetnička zona Krapina Nova – zapad). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.07.2021 u 09:00 sati, na lokaciji – KRAPINA, Magistratska 30/II kat.
     Tekst javnog poziva možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1