Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Krapine o raspisivanju Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Krapine i njihovih zamjenika (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/21.) objavljuje se Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Krapine i njihovih zamjenika.
     Rok za dostavu prijedloga je 15 dana od dana objave Javnog poziva odnosno do 16. rujna 2021. godine.

Javni poziv 

Prijedlog kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Krapine pdf word

Obrazac za prikupljanje potpisa predlagatelja koji pripadaju neformalnoj skupini mladih pdf word

Izjava o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Krapine pdf word

Izjava - osobni podaci pdf word