Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na temelju Zaključka Gradonačelnika o prodaji vatrenog oružja u vlasništvu Grada Krapine, KLASA 947-03/20-01/0015, URBROJ: 2140/01-04-0401-21-35, od 9. kolovoza 2021., Grad Krapina raspisuje Javni natječaj za prodaju vatrenog oružja. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Zagorja.

     Pripadajući dokumenti vezani za natječaj: Javni natječaj za prodaju vatrenog oružja

 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1