Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za izgradnju proizvodne građevine za proizvodnju praškastih materijala za proizvodnju gipsanih ploča, 2.b skupine i to u dijelu II. FAZE za:

– građenje građevine proizvodne namjene, 2.b skupine hala za proizvodnju praškastih materijala

– građenje građevine proizvodne namjene, 2.b skupine nadstrešnica za natkrivanje sirovine i kalcinizaciju

– građenje građevine proizvodne namjene, 2.b skupine mosna vaga

na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.br. 1240/1 k.o. Krapina Jug (Krapina, Pristava Krapinska, poduzetnička zona Krapina Nova Zapad).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.10.2021 u 09:00 sati, na lokaciji –KRAPINA, Magistratska 30/II kat.

Tekst javnog poziva možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1