Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

– građenje građevine poslovne namjene (uslužna), 2.b skupine - tržnica na postojećoj katastarskoj čestici kat.čest.br. 3372/1 k.o. Krapina-grad (Krapina, FranaGalovića 1).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.10.2021. (četvrtak) u 9:00 sati, na lokaciji –Grad Krapina, Magistratska 30, soba 14/II kat.

Tekst javnog poziva možete vidjeti ovdje.

Glavni arhitektonski projekt možete vidjeti ovdje

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1