Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/0, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine raspisala je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za upravljanje gradskom imovinom i pripremu projekata u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, Odsjek za imovinsko pravne poslove radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika, do povratka odsutnog službenika na posao, uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.
Oglas je objavljen dana 15.12.2021. godine putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u Krapini, a pisane prijave na Oglas s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „ Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za upravljanje gradskom imovinom i pripremu projekata - NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prima se u službu viši stručni suradnik za upravljanje gradskom imovinom i pripremu projekata u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, Odsjek za imovinsko pravne poslove - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika, do povratka odsutnog službenika na posao, uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

Oglas za prijam u službu možete pogledati ovdje.


Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete pogledati ovdje.

 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1