Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Grad Krapina prodaje stan u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom S 17-2c na 1. katu višestambene zgrade / ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-11), kat.čest.br. 3372/3, površine 64,30 m², suvlasnički udio redni broj: 11, upisan u zk. ul. 3273 k.o. Krapina-grad.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave u Zagorskom listu, 2. veljače 2022.


Pripadajući dokumenti vezani za natječaj - Javni natječaj word pdf

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1