Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Grad Krapina prodaje nekretninu u vlasništvu Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, pod oznakom:
- kč.br. 3973, površine 4880 m², upisana u z.k.ul. 329, PL 2467, k.o. Krapina-grad. U naravi je građevinska parcela u zoni mješovite namjene – pretežito stambena, oznake M1 i prodaje se za izgradnju stambeno-poslovne (višestambene) zgrade. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu i na službenoj internetskoj stranici Grada Krapine, te na oglasnoj ploči Grada Krapine, odnosno od 25. siječnja do 9. veljače 2022.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj – Javni natječaj word pdf

 

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA
Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju nekretnina Grada Krapine dana 24.02.2022. godine u 15.30 sati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, provest će javno otvaranje ponuda, a vezano za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kč.br. - kč.br. 3973, površine 4880 m², upisana u z.k.ul. 329, PL 2467, k.o. Krapina-grad.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1