Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/0, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća Grada Krapine raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti u Upravni odjel za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća.
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 12/2022. od 28.01.2022.. (a možete ga vidjeti i ovdje). Pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti- NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama (do 05.02.2022..).

Javni natječaj

Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere
znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi
izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i
sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Obavijest o ishodu Javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti

 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1