Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/0, 61/11, 4/18 i 112/19) , a vezano uz članak 24. i 29. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru gradonačelnik Grada Krapine objavljuje javni natječaj za prijam u službu i imenovanje unutarnjeg revizora Grada Krapine. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 12/2022. od 28.01.2022.. (a možete ga vidjeti i ovdje). Pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu i imenovanje unutarnjeg revizora - NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama (do 05.02.2022.).

Javni natječaj
Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1