Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja ll. izmjena i dopuna građevinske dozvole za - rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava - rekonstrukcija dijela postojeće nerazvrstane ceste i izgradnja nogostupa i komunalne infrastrukture, 2.b skupine, na građevnoj čestici kat. čest. br. 510/1 (formirana od kat. čest. br. 510/1 i dijela kat. čest. br. 510/2 i 510/3 k.o. Krapina-grad) k.o. Krapina-grad (Krapina, Ulica 103. Brigade Hrvatske vojske, naselje Podgora Krapinska). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.04.2022. u 9:00 sati, na lokaciji - Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat.
Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1