Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Grad Krapina, kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u kulturi da se prijave za financijsku podršku projektima/programima za sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima. Ukupna planirana sredstva za financiranje projekata i programa udruga na području Grada Krapine osigurana u Proračunu Grada Krapine za 2022. godinu, po ovom natječaju iznose do 80.000,00 kuna.
Uvjeti natječaja i postupak prijave na Javni natječaj detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje. Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na stranicama Grada Krapine https://www.krapina.hr.
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja, a završava 12. lipnja 2022. godine.

Javni natječaj

Obrazac Ugovora

Upute za prijavitelje

POPIS PRILOGA KOJI SE PRILAŽU PRIJAVI

U1 Obrazac opisa programa 2022

U1 Obrazac opisa programa 2022.docx

U-2 Obrazac proračuna programa-projekta 2022

U-2 Obrazac proračuna programa-projekta 2022.doc

U-3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 2022

U-3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 2022.doc

U-4 Obrazac Izjave o partnerstvu 2022

U-4 Obrazac Izjave o partnerstvu 2022.doc

U-5 Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta 2022

U-5 Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta 2022.doc

U-6 Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti 2022

U-6 Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti 2022.docx

U-7 Obrazac izjave prijavitelja 2022

U-7 Obrazac izjave prijavitelja 2022.doc

U-8 Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa- projekta 2022

U-8 Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa- projekta 2022.docx

U-9 Obrazac financijskog izvještaja 2022

U-9 Obrazac financijskog izvještaja 2022.xlsx

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz područja kulture za promociju izvan Grada Krapine - sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima u 2022. godini

 

 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1