Grad Krapina, kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u kulturi da se prijave za financijsku podršku projektima/programima za sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima. Ukupna planirana sredstva za financiranje projekata i programa udruga na području Grada Krapine osigurana u Proračunu Grada Krapine za 2022. godinu, po ovom natječaju iznose do 80.000,00 kuna.
Uvjeti natječaja i postupak prijave na Javni natječaj detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje. Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na stranicama Grada Krapine https://www.krapina.hr.
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja, a završava 12. lipnja 2022. godine.

Javni natječaj

Obrazac Ugovora

Upute za prijavitelje

POPIS PRILOGA KOJI SE PRILAŽU PRIJAVI

U1 Obrazac opisa programa 2022

U1 Obrazac opisa programa 2022.docx

U-2 Obrazac proračuna programa-projekta 2022

U-2 Obrazac proračuna programa-projekta 2022.doc

U-3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 2022

U-3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 2022.doc

U-4 Obrazac Izjave o partnerstvu 2022

U-4 Obrazac Izjave o partnerstvu 2022.doc

U-5 Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta 2022

U-5 Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta 2022.doc

U-6 Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti 2022

U-6 Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti 2022.docx

U-7 Obrazac izjave prijavitelja 2022

U-7 Obrazac izjave prijavitelja 2022.doc

U-8 Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa- projekta 2022

U-8 Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa- projekta 2022.docx

U-9 Obrazac financijskog izvještaja 2022

U-9 Obrazac financijskog izvještaja 2022.xlsx