Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - rekonstrukciju građevine poslovne namjene, 2.b skupine rekonstrukcija dijela postojeće zgrade - dogradnja i prenamjena (trgovačko-ugostiteljskouslužna) na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.br. 4114/3 k.o. Krapina-grad (Krapina, Frana Galovića 11 a).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.07.2022 (utorak) u 10:00 sati, na lokaciji – KRAPINA, Magistratska 30, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1