Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Gradonačelnik Grada Krapine objavljuje Javni poziv (u daljnjem tekstu „Poziv“) vlasnicima/suvlasnicima građevina za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina iz sredstava spomeničke rente u 2022. godini.

Ovaj Poziv upućen je fizičkim i pravnim osobama – vlasnicima/suvlasnicima građevina koje se nalaze unutar zone zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina, a prema slijedećem prioritetu:
A) građevine koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro
B) građevine koje su Konzervatorskom studijom označene kao preventivno zaštićene i evidentirane za zaštitu
C) ostale građevine koje se nalaze unutar zone zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina, opisane u članku 2. uvodno navedenog Pravilnika.
Iz sredstava spomeničke rente na građevinama iz točke 2. ovog Poziva sufinancirat će se provedba
Programa za radove na vanjskim dijelovima građevina. Sufinanciranje se odobrava u iznosu do najviše 50% vrijednosti radova izvedenih za odobrene Programe i u skladu sa Pravilnikom. , a najviše po pojedinom zahvatu za :
1. sanaciju i obnovu pročelja građevina (fasada i limarija) u iznosu do =30.000,00 kn
2. obnovu ili zamjenu stolarije i bravarije s ulične strane građevine u iznosu do =30.000,00 kn
3. sanaciju i obnovu krovišta (pokrov, letvanje i krovna limarija) u iznosu do =50.000,00kn
4. konzervatorsko-restauratorske radove na zamjeni ili obnovi povijesnih detalja na uličnim pročeljima zgrada u iznosu do =10.000,00 kn.

Tekst javnog poziva vlasnicima/suvlasnicima građevina za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina iz sredstava spomeničke rente u 2022. godini možete vidjeti ovdje, a ZAHTJEV za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina iz sredstava spomeničke rente u 2022. godini ovdje.

Obrazac Ugovora 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1