Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Grad Krapina prodaje nekretninu u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kč.br. 5, k.o. Škarićevo, ukupne površine 1.791 m², upisanu u zk.ul.br. 1601, opisanu kao „KUĆA, DVORIŠTE, ŠTALA I VOĆNJAK U NOŽICI“. Predmetna nekretnina nalazi se unutar građevinskog područja, u zoni postojeće stambene namjene, unutar područja zaštite kulturno-povijesnih vrijednosti te dijelom u koridoru lokalne ceste (prešle u nerazvrstane ceste prema NN 44/12).
Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu, odnosno od 4.10.2022. do 19.10.2022. godine.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:

Javni natječaj word pdf

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1