Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (građevina u sustavu distribucije električne energije), 2.b skupine priključni 20 kV vod, transformatorska stanica 20/0,4 kV „Trški Vrh 1“ i niskonaponski razvod na zemljištu na kat.čest.br. 2534/1, 2510, 2513/2, 2513/1, 2513/3, 2504, 2502, 2501, 2500/2, 2500/1, 2483, 2142/3, 5134, 2132/3, 2132/2, 2132/1 (novoformirana kat.čest.br. 2132/4), 5133, 1992, 1993, 2131, 2130, 2142/1, 2142/2 sve k.o. Krapina-grad (Grad Krapina, naselje Trški Vrh). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.11.2022. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje, a izvod iz Glavnog projekta ovdje

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1