Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava (telekomunikacijski kabel), 2.b skupine FTTH_DT_03_ Krapina_DČ_04, DČ_06 (Doliće, Krapina, Tkalci i Pretkovec) na katastarskim česticama kat.čest.br. 37/3, 5124, 5143, 2911/1, 2879, 5124, 2879, 2801, 5144 sve k.o. Krapina-grad (Krapina, Doliće), te kat.čest.br. 15407, 8902/1, 15403/1, 8904/3, 15403/2 sve k.o. Krapina (Tkalci, Pretkovec) Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.12.2022 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat.
Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1