Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za – rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (kulturna ustanova), 2.b skupine nadogradanja Muzeja krapinskih neandertalaca - izmjena i dopuna projekta sa fotonaponskom elektranom na krovu na postojećoj građevnoj čestici kat.čest.br. 9830/3 k.o. Krapina (Krapina, Šetalište Ivana Trnskog). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.12.2022 u 09:00 sati na lokaciji Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat.
Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1