Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Grad Krapina daje u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kč.br. 101/1, k.o. Škarićevo, ukupne površine 3.482 m², upisano u zk.ul.br. 1237, opisano kao „ORANICA JAKOPČICA UTRNOVIČKI“. Predmetna nekretnina nalazi se izvan građevinskog područja, u zoni poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene i rubnim dijelom u koridoru lokalne ceste (prešle u nerazvrstane ceste prema NN 44/12).
Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu, odnosno od 10.1.2023. do 25.1.2023. godine.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:
Javni natječaj word pdf

 

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA


Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina Grada Krapine dana 1.2.2023. godine u 15.00 sati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, provest će javno otvaranje ponuda, a vezanu uz zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Krapine na području Grada Krapine pod oznakom: kč.br. 101/1, k.o. Škarićevo, ukupne površine 3.482 m², upisanog u zk.ul.br. 1237, opisanog kao „ORANICA JAKOPČICA UTRNOVIČKI“.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1