Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

     Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava (građevina u sustavu telekomunikacija), 1. skupine FTTH_DT_03_KRAPINA_DČ_01 na katastarskim česticama kat.čest.br. 15503/1, 14997/5, 14998/3, 15059/2 sve k.o. Krapina (Grad Krapina, naselje Žutnica). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.02.2023 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1