Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Grad Krapina prodaje građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kč.br. 1238, ukupne površine 667 m², upisano u z.k.ul.br. 210, k.o. Krapina Jug, opisano kao „KOLAREK, ORANICA“. Predmetna nekretnina nalazi se većim dijelom unutar građevinskog područja, u zoni gospodarske namjene-proizvodna, oznake I1-pretežito industrija, dijelom u zaštitnom koridoru dalekovoda te manjim dijelom u zoni zaštitne površine - oznaka Z.
Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Zagorja, odnosno od 1.2.2023. do 16.2.2023. godine.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:

Javni natječaj word pdf


 

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDE
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina Grada Krapine dana 24.02.2023. godine u 15.00 sati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, provest će javno otvaranje ponuda, a vezanu uz prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krapine na području grada Krapine pod oznakom: kč.br. 1238, k.o. Krapina Jug, ukupne površine 667 m², upisanog u zk.ul.br. 210, opisanog kao „KOLAREK, ORANICA“.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1