Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.a skupine - Rekonstrukcija raskrižja na početku spojne ceste DC1 i nerazvrstanih cesta NC212300 i NC209800 (nove oznake NC 1.5. i NC 1.1.) u raskrižje s kružnim tokom na katastarskim česticama kat.čest.br. 89/4 (nove 89/17 i 89/18), 89/11, 115/3, 115/11, 115/20, 115/21, 115/24 nova 115/53), 115/25 (nova 115/54), 115/26 (nova 115/55), 115/40, 115/41, 115/42, 115/43, 115/44 (nova 115/48), 115/45, 115/46, 115/47, 1678/1 (nove 1678/5 i 1678/6), 1678/2 (nove 1678/7 i 1678/8), 1678/3 (nova 1678/9), 1691/9 (nova 1691/12), 1699/2 sve k.o. Velika Ves (Grad Krapina, Velika Ves). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.02.2023 (petak) u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1