Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

    Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava (građevina u sustavu telekomunikacija)- FTTH_DT_05_Lepajci DČ_04_06_07, 2.b skupine na katastarskim česticama kat.čest.br. 2107, 2161, 2069, 2074, 3270, 3083, 1242, 359/1 sve k.o. Donja Šemnica (grad krapina, naselje Donja Šemnica), kat.čest.br. 784, 788 sve k.o. Velika Ves (Grad Krapina, naselje Lepajci). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.03.2023 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1