Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet)- most preko rijeke Krapinice na NC 1.6. Gornja Pačetina- Lepajci; 2.b skupine na katastarskim česticama kat.čest.br. 1102, dijelu kat.čest.br. 1158 i dijelu kat.čest.br. 1136 sve k.o. Gornja Pačetina i na dijelu kat.čest.br. 1707/1 k.o. Velika Ves (Grad Krapina, granica naselja Gornja Pačetina i Lepajci). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.03.2023 u 9:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1