Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme
višeg stručnog suradnika za javnu nabavu u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine, Odsjek za projekte i javnu nabavu.
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 32/2023 od 22.3.2023., a možete ga vidjeti i ovdje.
Pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za javnu nabavu u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo - NE OTVARAJ“

Javni natječaj

Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Obavijest o ishodu Javnog natječaja 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1