Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet)-sanacija klizišta uz Nerazvrstanu cestu NC 1.3. u naselju Vidovec Krapinski, 2.b skupine na katastarskim česticama kat.čest.br. 15341, 7473, 7472/1 i druge sve k.o. Krapina (Grad Krapina, naselje Vidovec Krapinski). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.04.2023. u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1