Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za upravljanje gradskom imovinom i pripremu projekata u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, Odsjek za imovinsko-pravne poslove.


Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 47/2023 od 3.5.2023., a možete ga vidjeti i ovdje.


Pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM I PRIPREMU PROJEKATA - NE OTVARAJ“.


Javni natječaj


Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Obavijest o ishodu natječaja

 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1