Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Dana 11. svibnja 2023. otvara se osnovana zemljišna knjiga za k. o. Velika Ves Nova zone I., II. i III.. S danom 11. svibnja 2023. zaključuje se dosadašnji dio zemljišne knjige za k.o. Velika Ves koji se odnosi na osnovanu zemljišnu knjigu za k.o. Velika Ves Nova. Od dana otvaranja osnovane zemljišne knjige za k. o. Velika Ves Nova samo upisi u nju, glede nekretnina na koje se ta zemljišna knjiga odnosi, proizvodit će one pravne učinke u vezi sa stjecanjem, promjenama, prijenosom i ukidanjem prava vlasništva i ostalih knjižnih prava koji su zakonom određeni za pravne učinke upisa u zemljišne knjige. S danom 11. svibnja 2023. otvara se ispravni postupak glede otvorene zemljišne knjige za k. o. Gornja Pačetina. Rok za ispravak određuje se do 11. srpnja 2023. Pozivaju se sve osobe koje smatraju da bi trebalo u zemljišnu knjigu za k. o. Velika Ves Nova upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, da dostave Općinskom sudu u Zlataru, Stalnoj službi u Krapini svoje prijave prijedloga za upise odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovom prvenstvenom redu najkasnije do 11. srpnja 2023. Tekst Oglasa o otvaranju zemljišne knjige za k.o. Velika Ves Nova možete vidjeti ovdje.

ODLUKU o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Velika Ves Nova

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1