Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća Grada Krapine:
1. referenta za uredsko poslovanje
2. administrativnog tajnika gradonačelnika


Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 67/2023 od 21.06.2023., a možete ga vidjeti i ovdje.

Pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu referenta za uredsko poslovanje - NE OTVARAJ“ odnosno „Javni natječaj za prijam u sPoziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnostilužbu administrativnog tajnika gradonačelnika- NE OTVARAJ“.


1. Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- referent za uredsko poslovanje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 
2. Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- administrativni tajnik gradonačelnika

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 

 

 

 

 

 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1