Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), izgradnja biciklističko-pješačke staze i rekonstrukcija ceste, 2.b skupine na postojećoj građevnoj čestici kat.čest.broj 739/1 i 739/2 k.o. Velika Ves Nova (Velika Ves).
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.08.2023. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/II kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1