Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine raspisuje Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, Odsjek za komunalno gospodarstvo i promet, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca, na radna mjesta:
1. REFERENT – KOMUNALNI REDAR – 1 izvršitelj/ica
2. REFERENT – POLJOPRIVREDNI REDAR – 1 izvršitelj/ica
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 93/2023 od 11.08.2023., a možete ga vidjeti i ovdje.
Pisane prijave na ovaj Natječaj s obaveznim prilozima podnose se, u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom (ovisno na koje se radno mjesto prijavljuje):
1. „Javni natječaj za prijam u službu: REFERENT – KOMUNALNI REDAR“
2. „Javni natječaj za prijam u službu: REFERENT – POLJOPRIVREDNI REDAR“

Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - REFERENT – KOMUNALNI REDAR

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - komunalni redar

Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja


Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - REFERENT – POLJOPRIVREDNI REDAR

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - poljoprivredni redar

Obavijest o ishodu

 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1