Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (vode i vodotoci) - izmještanje vodotoka Mihaljekov jarek od stac. 0+950 km do 1+441,92 km, do 2.b skupine, na katastarskim česticama kat.čest.br. 4554, 5108/1, 4560, 4563/1, 4561/1, 4562/1, 4562/2, 4563/2, 5138, 3825, 3826, 3829, 3789, 3790, 3791, 3799, 3787, 3788, 3792, 3793 sve k.o. Krapina-grad (Grad Krapina, Mihaljekov Jarek). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.09.2023. u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/II kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje, a idejni projekt ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1