Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Poziv za podnošenje zahtjeva za postavu montažnog šatora na lokaciji igrališta Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina i na lokaciji igrališta Srednje škole Krapina za vrijeme trajanja manifestacije „Tjedan kajkavske kulture Krapina 2012.“ (1.-8.rujna)

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu zahtjev za postavu montažnog šatora sa prigodnim zabavno – glazbenim programom i ugostiteljskom ponudom na lokaciji igrališta Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina i na lokaciji igrališta Srednje škole Krapina za vrijeme trajanja manifestacije „Tjedan kajkavske kulture Krapina 2012.“.  Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno na adresu Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina s naznakom „Zahtjev za postavu montažnog šatora za vrijeme trajanja manifestacije TJEDAN KAJKAVSKE KULTURE KRAPINA 2012.“. Rok za podnošenje zahtjeva je 30. travnja 2012. godine.

Poziv

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi u 2012. godini

Javni poziv

Na temelju Programa razvoja poljoprivrede na području Grada Krapine za 2012. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 5/12) Grad Krapina objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi u 2012. godini za pripremne radove za podizanje nasada vinograda i voćnjaka, kupnju loznih cijepova i voćnih sadnica te kapitalna ulaganja u novu opremu.

       Zahtjevi za dodjelu potpora podnose se na obrascima koji se mogu preuzeti u Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine, Magistratska 30 ili ovdje:

Obrazac PP-1: Zahtjev za dodjelu potpore za pripremne radove za podizanje nasada vinograda
Obrazac PP-2: Zahtjev za dodjelu potpore za pripremne radove za podizanje nasada voćnjaka
Obrazac PP-3: Zahtjev za dodjelu potpore za kupnju loznih cijepova
Obrazac PP-4: Zahtjev za dodjelu potpore za kupnju voćnih sadnica
Obrazac PP-5: Zahtjev za dodjelu potpore za kapitalna ulaganja

         Rok za podnošenje zahtjeva je 23. studeni 2012. g.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za postavu montažnog šatora na lokaciji – Trg Ljudevita Gaja povodom Dočeka Nove godine 2013.

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu zahtjev za postavu montažnog šatora na lokaciji - Trg Ljudevita Gaja s prigodnom ugostiteljskom ponudom povodom Dočeka Nove godine 2013. Prostor na lokaciji Trga Ljudevita Gaja od kioska „Tiska“ prema mostu sv. Ivana daje se na korištenje bez naknade za vrijeme trajanja Dočeka (31. prosinca 2012. g. – 1. siječnja 2013. g.) i s mogućnošću priključka električne energije. 
         Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno na adresu Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina s naznakom „Zahtjev za postavu montažnog šatora na lokaciji – Trg Ljudevita Gaja povodom Dočeka Nove godine 2013.“.  Zahtjevi se mogu podnijeti najkasnije do 22. studenoga 2012. g.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine za školsku godinu 2012./2013.

Grad Krapina raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine za školsku godinu 2012./2013. Dodjeljuje se 10 učeničkih stipendija od 350,00 kuna i 10 studentskih stipendija od 700,00 kuna, a za cijelo vrijeme redovnog školovanja, od 1. rujna tekuće do 30. lipnja naredne godine. Obrazac prijave na natječaj može se preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Krapine, Magistratska 30 ili ovdje. Popunjene prijave sa priloženom dokumentacijom mogu se podnijeti, osobno ili poštom, na adresu: Grad Krapina, Komisija za dodjelu stipendija, Magistratska 30, s naznakom „Natječaj za dodjelu stipendija“. Rok za podnošenje prijava je 31. listopada. Grad Krapina tako će u svom sustavu stipendiranja po okončanju ovog natječaja imati ukupno 26 učenika i 40 studenata.
            
Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine za školsku godinu 2012./2013.

Obrazac prijave

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1